Acte inaugural de la Seu a Barcelona de EURORDIS


 En aquest apartat pots realitzar la Inscripció a l'acte inaugural de la Seu a Barcelona de la Federació Europea de Malalties Minoritàries (EURORDIS) del proper 31 de març del 2016 de 18 a 20 hores, que tindrà lloc a Pavelló Santa Apol.lònia del Recinte Modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

 La inscripció és gratuïta i personal per a cadascun dels assistents.

 Per tal d’actualitzar la base de dades de la Plataforma de Malalties Minoritàries i poder-vos fer arribar la informació més adequada al vostre interès, agrairem pugueu complimentar el formulari d'inscripció amb el màxim de dades possible.

  Com arribar

 

 
 
Activitat Vull inscriure'm  
Acte inaugural: Seu EURORDIS Barcelona  


*Desitjo inscriure'm com (mínim una opció):
Associació Simpatitzant Voluntari Professional sanitari Industria farmacèutica
Investigador

Pertanyo a la associació:

Comentari i anotacions adicionals (Nom establiment sanitari o industria farmecèutica,dubtes,...):Necessitats especials
(ATENCIÓ, és important indicar si necessiteu accés adaptat per cadira de rodes)

Usuari de cadira de rodes Mobilitat reduïda Traducció llengua de signes Acompanyant Necessito recàrrega d'oxigen liquid Certificat assistència
   
 

DADES PERSONALS
NIF/DNI * Camp obligatori
Nom *
Cognoms * *
Email *
Sexe
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Nacionalitat
Direcció
Població
Provincia
CP
País
Telèfon   Móvil
Skype Tel extra/Fax o similar
TIPUS
Tipus interés Sense Especificar Alergòleg Atenció Primaria Cardiologia Dentista
Dermatologia Dietètica i Nutrició Endocrinologia Fisioteràpia Rehabilitació Fisioteràpia Respiratòria
Genetista Ginecologia Obstetricia Hematologia Clínica Immunologia Logopèdia
Maxilofacial Medicina Interna Nefrologia Neurologia Oftalmologia
Oncologia Ortopèdia Otorrino Patologia Digestiva Pediatria Pneumologia Podologia Psicologia Psiquiatria Renal Reumatologia Teràpies Complementàries Tractament Hospitalari Traumatologia Treballadora Social Urologia Movilitat Newsletter
DADES PROFESSIONALS
Empresa
Càrrec
Departament
Adreça
Població
CP
Email
Telèfon
Fax
DADES SOCIALS
 

 
   
Ens ha conegut per Internet Mitjans de Comunicació Familia Amistats
Relació amb nosaltres
Nota Comentari
   
   
  (Introdueixi els caràcters de la imatge) *

Acte inaugural de la Seu EURORDIS a Barcelona
Accepto les condicions exposades anteriorment i desitjo reservar l'assistència.*
Desitjo rebre novetats i més informacions de Malalties Minoritàries
Organitzen:

          

 

*D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se, o elaborar-se en un futur, derivada de la relació jurídica que es manté s'incorporaran al fitxer/fitxers Base de Dades Interna amb titularitat de la Fundació Doctor Robert amb la finalitat de gestionar les activitats formatives que la persona realitzi amb la fundació, també seran utilitzades per informar de noves ofertes formatives i per a felicitacions festives. En el cas que la formació sigui acreditada per al UAB, les dades de la persona poden ser transferides a l'esmentada entitat amb la finalitat de formalitzar els processos d'acreditació i matriculació. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a la Fundació Doctor Robert l'adreça c/St. Antoni Maria Claret, nº 171, 08041 Barcelona.